Styrelsen

Ordförande: Christoffer Sundin Sekreterare: Robert Gullberg Kassör: Daniel Modén

Nygatan 5 Djupövägen 12 S:a Forsmovägen 27

882 40 Långsele 881 31 Sollefteå 881 91 Sollefteå

073-569 30 87 073-813 59 32 070-399 11 33

ordforande@smf-solleftea.se sekreterare@smf-solleftea.se kassor@smf-solleftea.se

 

 

 

Ledamöter:

Per Sundqvist, Norra Ådalsvägen 31, 88150 Sollefteå, 0620-244 55/070-620 52 47, sunkan-@hotmail.com

Marcus Georgsson, Linjevägen 29c, 88150 Sollefteå, 070-235 95 19, geordson@gmail.com

Hans Wiklund, Nyland 210, 882 91 Långsele, 0620-212 21/070-675 39 76, GHW1965@hotmail.com

Jonas Jönsson, Backgränd 2B, 881 31 Sollefteå, 070-584 58 03, j.jonsson71@gmail.com

Micka Örni, Vemyra 138, 881 41 Sollefteå, 0620-514 45/070-370 52 82, micka_orni@hotmail.com

Peter Edfors, Dalvägen 1, 881 34 Sollefteå, 073-806 09 99, easred_edfors@hotmail.com

Henrik Edlund, Bruksvägen 4, 88141 Sollefteå, 076-821 69 65, henkee4@spray.se

 

Suppleanter:

 

Fredrik Edlund, Skärvstavägen 33, 881 69 Sollefteå, 070-699 95 91, torsten_edlund@hotmail.com

Marcus Johansson, Sationsgatan 1, 88230 Långsele, 073-842 52 36

Björn Myrén, Skärvstavägen 4, 881 30 Sollefteå, 070-695 47 97, bjorn.myren@gmail.com

 

Revisorer:

 

Rino Westberg, Klovsta 272, 881 93 Sollefteå, 0620-241 48/070-662 99 57, rino.w@spray.se

Mikael Sjölen, Lappkyrkobacken 35, 881 6 Sollefteå, 0620-139 35/070-564 61 36 sjolenamcoff@kramnet.se

 

Valberedning:

 

Ronny Andersson, Remsle 102, 88150 Sollefteå, 073-180 11 11, chevyranch@worldmail.se

Bo Edholm, Klövervägen 4, 88132 Sollefteå, 070-363 68 00, bosse@mail.se

Jonne Nordin, Tvärvägen 11, 881 32 Sollefteå, 0620-166 03/070-578 10 01, jonne.nordin@telia.com

 

Copyright © All Rights Reserved