Pubkväll

 

What´s up?

SMF Sollefteå har sitt årsmöte den 30 Mars, kl 18. När mötet är slut öppnar vi lokalen för "Pubkvällen", som du kan läsa lite mer om här nedanför.

 

OBSERVERA!

 

Vid utskick av inbetalningskort till medlemmar, beträffande årsmötet, noterades fel årtal stämplat på korten, nämligen 2018. Det skulle ha stått 2019, vilket utksicket avser. Summan och konto-nr stämmer, nyttja dem och vänligen bortse från årtalet på inbetalningeskortet.

 

Tack!

Copyright © All Rights Reserved