SMF Sollefteå anordnar en gemytlig bilträff i stadsparken under den populära Nipyran!